Stalin, Belici, Sulică, Păsărica, Maţu, Curoş, Bâcu şi alte nume... moldoveneşti

Strămoşii noştri au avut o imaginaţie bogată atunci când şi-au pus nume pe care le purtăm astăzi cu mândrie. Inspiraţia înaintaşilor noştri când au născocit nume nu a avut limite. Purtăm nume de culori, de flori, de copaci, de fenomene ale naturii, de instrumente muzicale, de organe umane, de arme, de specii de animale...

Oricine se poate convinge de aceasta, accesând sursele deschise de pe Internet ale Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor din Registrul de Stat al Populaţiei. În baza de date nu a fost găsit vreun cetăţean cu numele sau prenumele „Moldova”.


Flora, fauna, păsările şi insectele – izvor de inspiraţie pentru nume 
Se pare că tot ce mişcă şi mişună în ţara asta a constituit cea mai bună sursă de nume la moldoveni. În Registrul de Stat al Populaţiei găsim 63 de persoane care poartă numele „Buhai” şi 99 – „Ploşniţă”. Puiu (1155 de persoane din Moldova, potrivit datelor oficiale, poartă acest nume); Baran (1233); Cucoş (peste 2000); Ţânţar (49); Muscă (64); Pupăză (49); Bounegru (450); Boubătrân (137); Bouroş (243); Purcel (929); Vrabie (2982); Bou (295); Măgar (27); Frunz/ă/e (3805); Pădure/Păduraru (1225); Ciotcă (5); Porcescu (674); V(a)ăcaru (310); Popuşoi (2599); Găinaru (15); Purice (706), Puric (1); M(î)âţă (632//29); Pisică (48); Capră (35); Ţap (131), Ţapu (852); Potârniche (80); Vulpe (1827); Mânzu (65); Creangă (509); Berbec (381); Lobodă (14); Mohor (15); Bradu (971); Leu (1405); Berbec (381); Şarpe (259); Cepoi (949); Curca (357); Curcă (175); Liliac (18); Trandafir (251); Busuioc (2378); Tufar (82); Păsărică (1); Graur (2729); Găină (974); Puică (117); Gâscă (10); Cloşca (28); Bî(â)cu (355//9); Petuh(ov) (16//93); Buruiană (1494); Pătrunjel (53); Morcov (393); Cioară (292); Ceapă (153); Usturoi (249); Curcan (116); Cucu (2714); Piţigoi (16); Stejar/u (94//14); Bujor (2428); Marar/u (18//4); Struţ (241); Balaur (614); Fasolă (18); Perju (1889); Broască (76)...
Nume inspirate din culori
Negru (4631 de persoane poartă acest nume); Suru (187), Roşu (887), Roşca (11225); Galben/u (790//9)...
Corpul uman, defecte şi atu-uri ale omului, stări şi calităţi umane
Tot scărpinându-se, probabil, la ceafă, strămoşii noştri s-au gândit că nu ar fi rău să purtăm nume precum Curu (acum acest nume este purtat de 299 persoane) sau Curlat (195). În documentele oficiale găsim numele Mititelu (1228); Curoş (385); Mutu (618); Chioru (113); Şchiopu (2286); Feteleu (35); Surdu (1742); Moşneguţu (155); Moşneaga (782); Frumusachi (396); Frumosu (176); Urâtu (300); Lungu (14118); Scurtu (1639); Mortu (96); Amorţitu (45); Beţivu (557); Blându (3); Slabu (96); Grasu (28); Pletosu (271); Pleşu (334); Friptu (143); Ochişor (783); Picior (11); Spălatu (5); Pălitu (49); Bucă/a (73//152); Laba (263); Botu (1); Buric (47); Nasu (84); Creţu (7768); Pălitu (49); Chişcă (242); Maţu (5); Cuciuetu (184); Nebunu (166); Buzatu (211); Banari/u (1936//526); Must(e)aţă (2702//3); Barbă (413); Barbu (591); Stângaciu (5); Păcătos (11); Flocosu (74); Pleşu (334); Ticălos (4); Şuler (10); Băbălău (350); Roadedeal (21); Rău (606); Bunu (205); Horoşii/h (41//9); Plohoi (29); Burduhosu (4), Păgânu (128), Spânu (4770)...
Nume provenit de la denumiri de obiecte şi instrumente muzicale
Talentaţi cum suntem este firesc ca să regăsim în numele noastre denumiri de instrumente muzicale: Vioară (174); Potlog (600); Cărămidă (2); Fluier (54); Fluieraru (60); Nai (2); Cobzar/i (52/ 568); Strună (85); Bas (81); Cuşcă (30); Cheptene (807); Scripca (47); Dobă (57); Baraban (7); Lulea (1); Toporaş (133); Topor (592); Bardă (21); Fusu (300); S/traistă (circa 90); Scripcaru (400); Mucu (16); Sula/ă (circa o mie); Poloboc (233); Gologan (259); Banu (608); Ciocan/u (874//253); Borcan (136); C(î)ârlig (6//1179); Găleată (67); Cumpănă (125); Fîntînă (121); Lopată (34); Căldare (260); Verigă (5); Toacă (202)...
Tematica militară 
Puşcă (186); Puşcaş (1713), Arcaş (2); Calaşnicov (151); Kalaşnikov (3); Chistol (1679); Pistol (294); Sabie (15); Teacă (366); Sergentu (67); Militaru (44); Buzdugan (1310); Patron (88)...
Oameni care au nume de politicieni şi personalităţi 
Pulbere (581); Gagarin (11); Voronin (147); Snegur (489); Lucinschi (130); Ghimpu (523); Lupu (4871); Tcaciuc (1775); Tkaciuk – 10; Putin/ă (peste 400); Brejnev (8); Madvedev (336); Ulianov (68); Filat (150); Stalin (18); Dodon (2039); Puşkin/Puşchin (10//21); Stati (1072); Sulac (102); Plahotniuc (50); Sturza (979); Sturdza (1), Rasputin (3)...
Naţiuni şi etnii 
Românu (39); Romînu (21); Rusu (23084); Russu (7347); Neamţu (1293); Rus (85); Turcu (993 persoane); Maghiar (1); Ungureanu (5849); Moldovanu/Moldoveanu (peste 1500); Ţiganu (49); Ţigan (1); Mocan/u (2208//5478)...
Natura şi fenomene ale naturi 
Pârău (900); Bulbuc (247); Luna (2); Stîncă (148); Furtună (1177); Fulger (118); Ploaie (34); Vî(â)ntu (508); Soare (3); Brumă (200); Cărare (112); Nour (627); B(î)âlhac (80); Baltă (297)...
Nume ciudate şi haioase 
Am căutat aleatoriu în baza de date şi următoarele cuvinte: Cracan (365 de persoane); Chişu (1); Haiduc (57); Carol/Karol (30); Subţire (1); Gros/u (circa 10 mii de persoane); Cărbune (176); Păcală (8); Tutun (29); Bogatu (319); Sărăcuţă (26); B(î)ârzoi (300); Ci(u)botaru (1101//2807); Carne (1); Z(e)amă (15//195); Găluşcă (260); Chiperi (1648); Pojar (233); Foca (315); Berlin (5); Postu (786); Creştin (62); Geru (22); Zeru (104); Br(î)ânză (1066//40); Zero (21); Doibani (302); Şaptefraţi (412); Golan (454); Duşmăneanu (4); Plugaru (800); Chiş (1); Oţel (555); Rugină (42); Chiabur/u (64//336); Rai (1); Talpă (996); Salam (3); Braga/ă (1473//144); Buşilă (102); Gram (142); Butoi (21); Crăciun (2004); Dragu (120); Şaric(k)ov (6//1); Mereacre (1062); Bulgăre (25); Petic/ă (362//300); Câ(î)rpă (4//58); Noroc (599); Sulică (9); Slănină (242); Smâ(î)ntână (3//190); Lapteacru (336); Lapte/i (8//13); Belibou (63); Popenco (191); Tulbure (723); Amin (3); Jora (275); Brat/u (1//497); Durac/k (8//1); Heine (1); Ţandără (2). Static (1); Miaun (95); Butuc (1415); Copilu (2); Copiimulţi (68);); Brîncă (71); Dacu (21); Bortă (737); Belici (14); Stânga (circa 300); Popa (circa 13 mii); Bleandur/ă (circa 150); Frecăţel (42); Dragoste (74); Puţuntică (44)...
Prenume la moldoveni
Constatăm că moldovenii nu s-au sinchisit să pună copiilor prenume precum Tarzan (două persoane în Moldova poartă acest nume) Stalina (50); Lenina (17) sau Ghertruda (de la Gheroi truda) – 11. În Registrul de Stat al Populaţiei găsim prenume Draga (4); Ion (107756); Vanea (4), Vasile (59183); Vasea (1); Gheorghe (46587); Florin (417); Volodea (6); Ileana (59); Elena (104203); Viorica (peste 15 mii de persoane); Marusea (3); Maria (133320); Octeabrina (59); Octombrina (2); Marfa (circa 500); Vera (36253); Crizantema (2); Bujor (9); Niva (1); Camila (11); Mişa (1); Micu (1); Eva (885); Adam (150); Spartac/k (76//3); Lenin (1); Vaselina (22); Romaniţa (56); Pobeda (1); Victoria (25396); Soare (1); Adolf (29), Iosif (905); Păsărica (1); Amin (10); Jora (10); Izea (12); Iţhac (2); Basil (3); Jana (1109); Janet (1); Roza (465); Ştefan (10176); Mir/a (2//85); Vladimir (49853); Vlad (4273) şi Vova (3)...

Leave a Reply

Vizualizari